AYURVEDA – osnove v razumevanju tradicionalne indijske medicine

0

Ayurveda je sestavljena iz besed ayu-življenje in veda-znanje, zato jo lahko prevedemo kot znanost o življenju, v kateri je vsak posameznik stvaritev kozmičnih energij in zato enkraten dogodek, edinstvena osebnost s posebno konstituicijo, ki je naš osebni psihološki izraz.

Ayurveda je poglobljena znanost o življenju, ki zaobjema celoto bivanja, saj povezuje življenje posameznika z življenjem vesolja, ter celostni sistem zdravljenja v najglobljem smislu. Obsega telo, um in duha, ki so v stalnem vzajemnem delovanju ter hkrati v odnosu z drugimi ljudmi in okoljem.

Ayurveda je tradicionalni sistem zdravljenja s koreninami v indijski kulturi. Pred več kot 5000 leti so veliki rišiji opazovali temelje življenja in jih organizirali v sistem; prvi zapisi (Vede) so nastali 1000 let BC.
Tudi danes nas učijo Dharme, pravilnega načina življenja na vseh nivojih in zajema tako fizično zdravje kot socialne odnose in duhovni razvoj.

Za razumevanje Ayurvede potrebujemo tako znanje, ki si ga pridobimo preko učiteljev in knjig, predvsem pa notranje vedenje, ki ga pridobimo z izkušnjami v vsakdanjem življenju.

Ayurveda je mati vseh zdravilnih sistemov. V Aziji je vplivala na kitajsko tradicionalno medicino, ki so razvili sistem marma točk v akupunkturne točke…, sistem kanalov so razvili v sistem meridianov.

Tako iz njenih smeri izhajajo glavne veje ortodoksne medicine, ki jih poznamo še danes: interna medicina, kirurgija, oftalmologija in otorinolaringologija, pediatrija, toksikologija, znanost pomlajevanja, znanost o afrodiziakih, ki pravi, da je seksualna energija temelj zdravja oz. bolezni telesa.
Prav tako imajo svoje korenine v Ayurvedski filozofiji in praksi vsi sodobni zdravilni pristopi vključno z masažo, dieto, prehrambenim svetovanjem, zdravilnimi zelišči in plastično kirurgijo.

Samkhya filozofija

 • Purusha je kozmična zavest, ki je brezkompromisna, pasivna in jo povezujemo z moško energijo; je brezoblična, brez vidnih lastnosti in neizražena čista eksistenca nad vzrokom in posledico, nad prostorom in časom; nikoli aktivno ne sodeluje v nastajanju, vendar je nema priča.
 • Prakriti je prvobitna materija, izbiri naklonjena zavest, aktivna in ženska energija. Ima obliko, barvo in lastnosti; Prakriti je kreativna volja, ki pleše ples stvarstva. Je Eno in postane mnogo.

Purusha je ljubimec, Prakriti je ljubljena in stvaritve vesolja se zgodijo skozi njuno ljubezen.
Je filozofija stvaritve in manifestacije, ki pravi: onkraj stvarstva obstaja čisto zavedanje (zunaj časa in prostora, nima ne začetka ne konca, nima lastnosti). Izvor vsega obstoja je univerzalna kozmična zavest, ki se manifestira kot moška in ženska energija.

Vse v naravi se izraža kot mahat (inteligenca ali kozmični red), pri človeku pa ga imenujemo budhhi – intelekt. Sledi ahamkar – ego, ki je občutek samoidentitete in center naše zavesti, iz katerega mislimo, delujemo in reagiramo.

Ta se izraža v treh univerzalnih lastnostih:

 • satva zajema subjektivni svet; sposobna zaznavanja snovi in njenega upravljanja (stabilnost, čistost, budnost, bistvo, jasnost in luč);
 • rajas je sila energije gibanja, ki združuje dele subjektivnega in objektivnega sveta; je dinamično gibanje, ki povzroča vtise, občutke in čustva;
 • tamas zajema objektivni svet petih elementov; nagnjenost k lenobi, temi, neznanju in togosti.

Iz SATVE so rojeni:

 • um – organ delovanja in kognicije
 • pet čutilnih sposobnosti in njihovi organi (organi kognicije):

– ušesa za sluh
– koža za dotik
– oči za vid
– jezik za okus
– nos za vonj

 • pet motoričnih organov (organi delovanja):

– usta
– dlani
– stopala
– razmnoževalni organi
– organi izločanja

TAMAS je vzrok nastanka petih elementov, ki tvorijo osnovo materialnega stvarstva:

 • prostor (eter)
 • zrak (gibanje)
 • ogenj (toplota)
 • voda (vezljivost)
 • zemlja (trdnost)

Koncept petih elementov je eden najosnovnejših v ayurvedski znanosti. Vseh pet elementov najdemo v vseh stvareh, tako organskih kot anorganskih.

Človek je produkt kozmične zavesti, je mikrokozmos v makrokozmosu. Kar velja v mikro, velja tudi v makro kozmosu in obratno. Človek je mikrokozmos narave, zato pet elementov obstaja tudi znotraj vsakega posameznika. Z elementi so neposredno povezana naša psihološka nagnjenja, naših pet čutil in različni vidiki telesnega delovanja.

Pet elementov pa se združuje v tri osnovne energije ali doše:

 • vata energija gibanja, ki jo tvorita prostor in zrak
 • pita načelo prebave in metabolizma, ki jo sestavljata ogenj in voda
 • kapha energija strukture in naoljenosti, ki jo sestavljata voda in zemlja.

V knjigi Človek, Navodila za uporabo, avtorja Nare Petroviča je posebno poglavje o Ayurvedi, ki vsebuje tudi vprašalnik za določanje tipa človeka in praktična priporočila za življenje.

Pripravila Helena Cesar
www.zarek-hc.si

Viri:
AYURVEDA – POPOLNI VODNIK PO DOMAČI LEKARNI, Vasand Lad, Gnostica d.o.o.,2005, Ljubljana,
– KNJIGA O AYURVEDI, Judith H.Morrison, Gnosis-Quatro, 1996, Ljubljana
– AYURVEDA  AND THE MIND, David Frawley, Lotus press, 1996, USA

Lepo je, če deliš:

O Avtorju

Helena Cesar

Moj pristop delovanja je celosten, zato povezujem starodavne modrosti in različne pristope, ki so pisani na kožo posameznikom. Osnovno vodilo vseh soustvarjalcev je: »Z resnico srca do svetlobe sveta« in tako postati najsvetlejši Žarek v Grosupljem ter širše pri ozaveščanju ljudi, pri iskanju samega sebe.

Pusti sporočilo