Zavedanje »tukaj in sedaj«

0

Zavedanje »tukaj in sedaj« je zavedanje o tem, da sprejemamo življenje v vsakem trenutku takšno, kot je, ter da reagiramo ali se odzovemo na trenutne vzpodbude ali impulze okolice s svojo svobodno voljo in na podlagi pozitivnih izkušenj.

Nasprotje temu zavedanju je delovanje z obremenjevanjem s preteklostjo nasploh in delovanje, ki izvira iz slabih izkušenj preteklosti. Temu pridamo še močno osredotočene želje glede prihodnosti, včasih tudi strahove v predvidih, in dobimo nezmožnost sprejemanja stvari v sedanjosti take, kot se nam dogajajo. In seveda se izgotovijo prepričanja v slogu: vedno, ko je bilo … preteklost je pokazala, da … rekli so, da bo … ko bom … bom storil napak ...

Vsa takšna prepričanja vzbujajo strah, negotovost in nezmožnost biti aktiven, kar pomeni, da ne verjamemo sami vase, v svoje sposobnosti, skratka – ne verjamemo, da imamo sploh možnost kreacije svojega življenja. Obstaja mnogo slabih izkušenj, vendar so te izkušnje bile pač preizkušnje, ki jih nismo opravili zadovoljivo v skladu z njihovim namenom. Torej nam pokažejo pot, kako lahko storimo drugače, da bo tudi rezultat boljši. In zato moramo sprejeti vsako novo preizkušnjo kot izziv, ki ga opravimo z najboljšimi nameni in na podlagi lastne, svobodne izbire.

Z zavedanjem, da si v vsakem trenutku krojimo lastno prihodnost, ne da bi bili z njo obremenjeni, pridobimo občutek sproščenosti in svobode, ki nam daje veliko manevrskega prostora presoje. Vedeti moramo, in si tudi dopustiti, da grešimo, da je predvsem lastna napaka učenje in nadgradnja v osebnostnem razvoju. Ne iščimo idealov v samem sebi, ker ti so zgrajeni na tujih prepričanjih, ki se periodično spreminjajo in so pogojena z različnimi subjektivnimi dejavniki, ki v kolektivnem smislu »predstavljajo« objektivizem, ki nima realne podlage v temeljnem teoremu o edinstvenosti v enem.

Dopustimo si sprejemati na svoj način, saj hodimo svojo pot in živimo svojo evolucijo, ki sicer je v določenem izkustvu skupna, vendar je obenem tudi lastna. Vedno se zavedajmo resnice o večnem spreminjanju tako stvari, ljudi, značajev, čustev, narave kot vseh možnih pretvorb energije.

Zavedanje tukaj in sedaj nam daje temelj osebnostne moči – pravice in moči odločanja in izbire, saj drugače je vsaka naša odločitev prilagojena, podrejena, nujna po zunanjih merilih in dobesedno neosebna. Kakor mnogokrat napišem: imamo odgovornosti, imamo pa tudi pravice odločanja o samem sebi.

Povzeto iz knjige Pot k svetlobi – Evolucija duše skozi življenje.

Avtor Matjaž Bogdan Zepan

foto: freedigitalphotos.net/images/Other_g374.html

Lepo je, če deliš:

O Avtorju

Pusti sporočilo